Suwesya I-export angkat. Stockholm SWE Suwesya

Paggawa ng negosyo sa Suwesya SE (Europe) Stockholm: Adwana, Transportasyon, I-export, angkat, Dayuhang Kalakalan

EENI  Europe Pandaigdigang Kalakalan 

Suwesya -  Pandaigdigang Kalakalan I-export angkat
SWEDEN Foreign Trade
milyon USD
Suwesya -  angkat: 104,400 angkat/Mundo=1.02%. angkat/GDP= 10.44.
Suwesya -  I-export: 126,600 I-export/Mundo=1.23%.
(I-export+angkat)/GDP= 86.10%.  

Suwesya Ekonomiya
Globalisasyon: 88.68
100
Gross domestic produkto: 268300 (PPP)
per capita: 29,800 USD
World 9,300
pananalapi SKr (ISO= SEK)
Populasyon: 9,016,596
Pagkawala ng trabaho: 6.00%
Km2= 449,964.00

Suwesya  Paggawa ng negosyo sa  
Ekonomiya - kalayaan
= 70,5
Negosyo= 95,9
komersiyo= 85,8
Pamahalaan 7,3
pananalapi= 82,1
pamuhunan= 80
pondohan= 80
Karapatang-ari= 90
Katiwalian= 93
Labor= 55,5
100 Best
Katiwalian= 9,3
10 Transparency

Suwesya kasunduan: Mga Bansang Nagkakaisa, Komperensya ng mga Bansang Nagkakaisa tungkol sa Komersyo at Pagunlad., Benki ya Dunia.


Suwesya I-export Master Kalakalang Panlabas Suwesya    Stockholm 
Europe Sverige  (Swedish; a Swede).  Stockholm, Uppsala, Sundswall, Halmstad, Kalmar, Boras, Orebro, Karlstad, Goteborg.  Wika: Swedish svenska (sv).  pananalapi: krona; kroner [pl.] (SKr).  ISO = SE  ISO3 = SWE. 

Suwesya 100 Wika
GMT= +1:00.  Tel= 46 (8).  Volt= 110/220v (dc in some areas).  Heograpiya: 16.739,62.789,5
SWEDEN SWEDEN Exports
SUECIA Exportaciones SUECIA
SUÈDE Exportations SUÈDE
Suécia Exportação Suécia

Suwesya  Mga importer  Mamimili  Exporters  Internationalization  Direktang dayuhang pamumuhunan FDI  Pandaigdigang Kalakalan  Estadistika  komersiyo  bansa - panganib  Negosyo - hilig pananaliksik  Adwana  Transportasyon  Logistics  pamamahagi  pagtataas  malambot  mainam

Paggawa ng negosyo sa Suwesya, Kalakalang panlabas, International, I-export , angkat, Internationalization, Pinakamalaking pagkukunan ng FDI, Master Panginoon, Negosyo, Adwana, Globalisasyon , transportation, Pamamahagi, Directory