Rumanya I-export angkat. ROM Rumanya

Paggawa ng negosyo sa Rumanya RO (Europe) : Adwana, Transportasyon, I-export, angkat, Dayuhang Kalakalan

EENI  Europe Pandaigdigang Kalakalan 

Rumanya -  Pandaigdigang Kalakalan I-export angkat
ROMANIA Foreign Trade
milyon USD
Rumanya -  angkat: 38,150 angkat/Mundo=0.37%. angkat/GDP= 3.815.
Rumanya -  I-export: 27,720 I-export/Mundo=0.27%.
(I-export+angkat)/GDP= 35.28%.  

Rumanya Ekonomiya
Globalisasyon: 70.58
100
Gross domestic produkto: 186700 (PPP)
per capita: 8,400 USD
World 9,300
pananalapi  (ISO= )
Populasyon: 22,303,552
Pagkawala ng trabaho: 5.50%
Km2= 237,500.00

Rumanya  Paggawa ng negosyo sa  
Ekonomiya - kalayaan
= 63,2
Negosyo= 74,9
komersiyo= 85,8
Pamahalaan 70,0
pananalapi= 75,0
pamuhunan= 60
pondohan= 50
Karapatang-ari= 35
Katiwalian= 37
Labor= 57,1
100 Best
Katiwalian= 3,8
10 Transparency

Rumanya kasunduan: Mga Bansang Nagkakaisa, Komperensya ng mga Bansang Nagkakaisa tungkol sa Komersyo at Pagunlad., Benki ya Dunia.


Rumanya I-export Master Kalakalang Panlabas Rumanya     
Europe România  ().  Bucarest, Constanta, Bacau, Oradea, Arad, Craiova, Pitesti, Brasov, Giurgiu.  Wika: Romanian Română (ro).  pananalapi:  ().  ISO = RO  ISO3 = ROM. 

Rumanya 100 Wika
GMT= +2:00.  Tel= 40 (1).  Volt= 110/220v.  Heograpiya: 24.969,45.843,5
ROMANIA ROMANIA Exports
RUMANÍA Exportaciones RUMANÍA
ROUMANIE Exportations ROUMANIE
Roménia Exportação Roménia

Rumanya  Mga importer  Mamimili  Exporters  Internationalization  Direktang dayuhang pamumuhunan FDI  Pandaigdigang Kalakalan  Estadistika  komersiyo  bansa - panganib  Negosyo - hilig pananaliksik  Adwana  Transportasyon  Logistics  pamamahagi  pagtataas  malambot  mainam

Paggawa ng negosyo sa Rumanya, Kalakalang panlabas, International, I-export , angkat, Internationalization, Pinakamalaking pagkukunan ng FDI, Master Panginoon, Negosyo, Adwana, Globalisasyon , transportation, Pamamahagi, Directory