PALESTINE I-export angkat. PSE PALESTINE

Paggawa ng negosyo sa PALESTINE PS (Asia) : Adwana, Transportasyon, I-export, angkat, Dayuhang Kalakalan

EENI  Asya Pandaigdigang Kalakalan  Pilipinas 

PALESTINE -  Pandaigdigang Kalakalan I-export angkat
PALESTINE Foreign Trade
milyon USD
PALESTINE -  angkat: 1,952 angkat/Mundo=0.02%. angkat/GDP= 0.1952.
PALESTINE -  I-export: 270 I-export/Mundo=0.00%.
(I-export+angkat)/GDP= 289.32%.  

PALESTINE Ekonomiya
Globalisasyon:
Gross domestic produkto: 768 (PPP)
per capita: 600 USD
World 9,300
pananalapi  (ISO= )
Populasyon: 0
Pagkawala ng trabaho: 31.00%
Km2=

PALESTINE  Paggawa ng negosyo sa  
Ekonomiya - kalayaan


PALESTINE kasunduan: Asian Development Bank, Pang-ekonomiya at Panlipunan Komisyon para sa Asya at ang Pasipiko (ESCAP), BOAO Arabyan liga, ESCWA, Islamic Development Sa bangko, Organisasyon ng mga Islamic Conference, Mga Bansang Nagkakaisa, Komperensya ng mga Bansang Nagkakaisa tungkol sa Komersyo at Pagunlad., Benki ya Dunia.
Gitnang Silangan


PALESTINE I-export Master Kalakalang Panlabas PALESTINE     
Asia Palestinian Territory  ().  .  Wika:  ().  pananalapi:  ().  ISO = PS  ISO3 = PSE. 

PALESTINE 100 Wika
GMT= .  Tel= .  Volt= .  Heograpiya:
PALESTINE PALESTINE Exports
PALESTINA Exportaciones PALESTINA
PALESTINE Exportations PALESTINE
Palestina Exportação Palestina

PALESTINE  Mga importer  Mamimili  Exporters  Internationalization  Direktang dayuhang pamumuhunan FDI  Pandaigdigang Kalakalan  Estadistika  komersiyo  bansa - panganib  Negosyo - hilig pananaliksik  Adwana  Transportasyon  Logistics  pamamahagi  pagtataas  malambot  mainam

Paggawa ng negosyo sa PALESTINE, Kalakalang panlabas, International, I-export , angkat, Internationalization, Pinakamalaking pagkukunan ng FDI, Master Panginoon, Negosyo, Adwana, Globalisasyon , transportation, Pamamahagi, Directory