Nepal I-export angkat. Kathmandu NPL Nepal

Paggawa ng negosyo sa Nepal NP (Asia) Kathmandu: Adwana, Transportasyon, I-export, angkat, Dayuhang Kalakalan

EENI  Asya Pandaigdigang Kalakalan  Pilipinas 

Nepal -  Pandaigdigang Kalakalan I-export angkat
NEPAL Foreign Trade
milyon USD
Nepal -  angkat: 2,000 angkat/Mundo=0.02%. angkat/GDP= 0.2.
Nepal -  I-export: 822 I-export/Mundo=0.01%.
(I-export+angkat)/GDP= 6.68%.  

Nepal Ekonomiya
Globalisasyon: 39.65
100
Gross domestic produkto: 42260 (PPP)
per capita: 1,500 USD
World 9,300
pananalapi Nr (ISO= 28 )
Populasyon: 28,287,147
Pagkawala ng trabaho: 42.00%
Km2= 140,800.00

Nepal  Paggawa ng negosyo sa  
Ekonomiya - kalayaan
= 53,2
Negosyo= 60,5
komersiyo= 63,2
Pamahalaan 91,0
pananalapi= 78,7
pamuhunan= 20
pondohan= 30
Karapatang-ari= 30
Katiwalian= 25
Labor= 46,9
100 Best
Katiwalian= 2,7
10 Transparency

Nepal kasunduan: Asian Development Bank, Pang-ekonomiya at Panlipunan Komisyon para sa Asya at ang Pasipiko (ESCAP), BOAO BIMSTEC, SAARC, Mga Bansang Nagkakaisa, Komperensya ng mga Bansang Nagkakaisa tungkol sa Komersyo at Pagunlad., Benki ya Dunia.


Nepal I-export Master Kalakalang Panlabas Nepal    Kathmandu 
Asia नेपाल  (Nepalese).  Kathmandu, Pokhara, Butwal, Hetauda, Janakpur, Nepalganj.  Wika: Nepali नेपाली (ne).  pananalapi: rupee (Nr).  ISO = NP  ISO3 = NPL. 

Nepal 100 Wika
GMT= +5:30.  Tel= 977 (1).  Volt= 220v.  Heograpiya: 83.938,28.253,5
NEPAL NEPAL Exports
NEPAL Exportaciones NEPAL
NÉPAL Exportations NÉPAL
Nepal Exportação Nepal

Nepal  Mga importer  Mamimili  Exporters  Internationalization  Direktang dayuhang pamumuhunan FDI  Pandaigdigang Kalakalan  Estadistika  komersiyo  bansa - panganib  Negosyo - hilig pananaliksik  Adwana  Transportasyon  Logistics  pamamahagi  pagtataas  malambot  mainam

Paggawa ng negosyo sa Nepal, Kalakalang panlabas, International, I-export , angkat, Internationalization, Pinakamalaking pagkukunan ng FDI, Master Panginoon, Negosyo, Adwana, Globalisasyon , transportation, Pamamahagi, Directory