Nicaragua I-export angkat. Managua NIC Nicaragua

Paggawa ng negosyo sa Nicaragua NI (America) Managua: Adwana, Transportasyon, I-export, angkat, Dayuhang Kalakalan

EENI  Amerika Pandaigdigang Kalakalan 

Nicaragua -  Pandaigdigang Kalakalan I-export angkat
NICARAGUA Foreign Trade
milyon USD
Nicaragua -  angkat: 2,865 angkat/Mundo=0.03%. angkat/GDP= 0.2865.
Nicaragua -  I-export: 1,550 I-export/Mundo=0.02%.
(I-export+angkat)/GDP= 33.35%.  

Nicaragua Ekonomiya
Globalisasyon: 59.34
100
Gross domestic produkto: 13240 (PPP)
per capita: 2,400 USD
World 9,300
pananalapi C$ (ISO= NIO)
Populasyon: 5,570,129
Pagkawala ng trabaho: 6.90%
Km2= 129,494.00

Nicaragua  Paggawa ng negosyo sa  
Ekonomiya - kalayaan
= 59,8
Negosyo= 57,6
komersiyo= 79,2
Pamahalaan 71,0
pananalapi= 69,5
pamuhunan= 70
pondohan= 50
Karapatang-ari= 25
Katiwalian= 26
Labor= 70,6
100 Best
Katiwalian= 2,5
10 Transparency

Nicaragua kasunduan: Maki-Amerikano Development Bank (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, SICA, Mga Bansang Nagkakaisa, Komperensya ng mga Bansang Nagkakaisa tungkol sa Komersyo at Pagunlad., Benki ya Dunia.
Amerikang Latino


Nicaragua I-export Nicaragua Kurso Negosyo sa Nicaragua    Managua 
America NICARAGUA  (Nicaraguan).  Managua, León, Granada, Chinandega, Matagalpa, Estelí, Bluefields.  Wika: Spanish Español (es).  pananalapi: crdoba (C$).  ISO = NI  ISO3 = NIC. 

Nicaragua 100 Wika
GMT= -6:00.  Tel= 505 (2).  Volt= 110/220v.  Heograpiya: -85.034,12.839,5
NICARAGUA NICARAGUA Exports
NICARAGUA Exportaciones NICARAGUA
NICARAGUA Exportations NICARAGUA
Nicarágua Exportação Nicarágua

Nicaragua  Mga importer  Mamimili  Exporters  Internationalization  Direktang dayuhang pamumuhunan FDI  Pandaigdigang Kalakalan  Estadistika  komersiyo  bansa - panganib  Negosyo - hilig pananaliksik  Adwana  Transportasyon  Logistics  pamamahagi  pagtataas  malambot  mainam

Paggawa ng negosyo sa Nicaragua, Kalakalang panlabas, International, I-export , angkat, Internationalization, Pinakamalaking pagkukunan ng FDI, Master Panginoon, Negosyo, Adwana, Globalisasyon , transportation, Pamamahagi, Directory