Israel I-export angkat. Jerusalem ISR Israel

Paggawa ng negosyo sa Israel IL (Asia) Jerusalem: Adwana, Transportasyon, I-export, angkat, Dayuhang Kalakalan

EENI  Asya Pandaigdigang Kalakalan  Pilipinas 

Israel -  Pandaigdigang Kalakalan I-export angkat
ISRAEL Foreign Trade
milyon USD
Israel -  angkat: 43,190 angkat/Mundo=0.42%. angkat/GDP= 4.319.
Israel -  I-export: 40,140 I-export/Mundo=0.39%.
(I-export+angkat)/GDP= 59.48%.  

Israel Ekonomiya
Globalisasyon: 74.69
100
Gross domestic produkto: 140100 (PPP)
per capita: 22,300 USD
World 9,300
pananalapi NIS (ISO= ILS)
Populasyon: 6,352,117
Pagkawala ng trabaho: 8.90%
Km2= 20,770.00

Israel  Paggawa ng negosyo sa  
Ekonomiya - kalayaan
= 67,6
Negosyo= 67,8
komersiyo= 86
Pamahalaan 35,1
pananalapi= 83,7
pamuhunan= 80
pondohan= 70
Karapatang-ari= 70
Katiwalian= 61
Labor= 64,9
100 Best
Katiwalian= 6
10 Transparency

Israel kasunduan: Asian Development Bank, Pang-ekonomiya at Panlipunan Komisyon para sa Asya at ang Pasipiko (ESCAP), BOAO Mga Bansang Nagkakaisa, Komperensya ng mga Bansang Nagkakaisa tungkol sa Komersyo at Pagunlad., Benki ya Dunia.


Israel I-export Master Kalakalang Panlabas Israel    Jerusalem 
Asia ישראל  (Israeli).  .  Wika: Hebrew עִבְרִית (he).  pananalapi: new sheqel; new sheqalim [pl.] (NIS).  ISO = IL  ISO3 = ISR. 

Israel 100 Wika
GMT= +2:00.  Tel= 972 (2).  Volt= 220v.  Heograpiya: 34.965,31.358,5
ISRAEL ISRAEL Exports
ISRAEL Exportaciones ISRAEL
ISRAËL Exportations ISRAËL
Israel Exportação Israel

Israel  Mga importer  Mamimili  Exporters  Internationalization  Direktang dayuhang pamumuhunan FDI  Pandaigdigang Kalakalan  Estadistika  komersiyo  bansa - panganib  Negosyo - hilig pananaliksik  Adwana  Transportasyon  Logistics  pamamahagi  pagtataas  malambot  mainam

Paggawa ng negosyo sa Israel, Kalakalang panlabas, International, I-export , angkat, Internationalization, Pinakamalaking pagkukunan ng FDI, Master Panginoon, Negosyo, Adwana, Globalisasyon , transportation, Pamamahagi, Directory