Honduras I-export angkat. Tegucigalpa HND Honduras

Paggawa ng negosyo sa Honduras HN (America) Tegucigalpa: Adwana, Transportasyon, I-export, angkat, Dayuhang Kalakalan

EENI  Amerika Pandaigdigang Kalakalan 

Honduras -  Pandaigdigang Kalakalan I-export angkat
HONDURAS Foreign Trade
milyon USD
Honduras -  angkat: 4,161 angkat/Mundo=0.04%. angkat/GDP= 0.4161.
Honduras -  I-export: 1,726 I-export/Mundo=0.02%.
(I-export+angkat)/GDP= 29.13%.  

Honduras Ekonomiya
Globalisasyon: 63.85
100
Gross domestic produkto: 20210 (PPP)
per capita: 2,800 USD
World 9,300
pananalapi L (ISO= HNL)
Populasyon: 7,326,496
Pagkawala ng trabaho: 28.00%
Km2= 112,090.00

Honduras  Paggawa ng negosyo sa  
Ekonomiya - kalayaan
= 58,7
Negosyo= 64,4
komersiyo= 78
Pamahalaan 79,7
pananalapi= 73,5
pamuhunan= 50
pondohan= 60
Karapatang-ari= 30
Katiwalian= 25
Labor= 40,9
100 Best
Katiwalian= 2,6
10 Transparency

Honduras kasunduan: Maki-Amerikano Development Bank (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, SICA, Mga Bansang Nagkakaisa, Komperensya ng mga Bansang Nagkakaisa tungkol sa Komersyo at Pagunlad., Benki ya Dunia.
Amerikang Latino


Honduras I-export Honduras Kurso Negosyo sa Honduras    Tegucigalpa 
America HONDURAS  (Honduran).  Tegucigalpa, San Pedro de Sula, Puerto Cortés, La Ceiba.  Wika: Spanish Español (es).  pananalapi: lempira (L).  ISO = HN  ISO3 = HND. 

Honduras 100 Wika
GMT= -6:00.  Tel= 504.  Volt= 110/220v.  Heograpiya: -86.619,14.819,5
HONDURAS HONDURAS Exports
HONDURAS Exportaciones HONDURAS
HONDURAS Exportations HONDURAS
Honduras Exportação Honduras

Honduras  Mga importer  Mamimili  Exporters  Internationalization  Direktang dayuhang pamumuhunan FDI  Pandaigdigang Kalakalan  Estadistika  komersiyo  bansa - panganib  Negosyo - hilig pananaliksik  Adwana  Transportasyon  Logistics  pamamahagi  pagtataas  malambot  mainam

Paggawa ng negosyo sa Honduras, Kalakalang panlabas, International, I-export , angkat, Internationalization, Pinakamalaking pagkukunan ng FDI, Master Panginoon, Negosyo, Adwana, Globalisasyon , transportation, Pamamahagi, Directory