Guyana I-export angkat. Georgetown GUY Guyana

Paggawa ng negosyo sa Guyana GY (America) Georgetown: Adwana, Transportasyon, I-export, angkat, Dayuhang Kalakalan

EENI  Amerika Pandaigdigang Kalakalan 

Guyana -  Pandaigdigang Kalakalan I-export angkat
GUYANA Foreign Trade
milyon USD
Guyana -  angkat: 681,600,000 angkat/Mundo=6,636.81%. angkat/GDP= 68160.
Guyana -  I-export: 587,200,000 I-export/Mundo=5,689.92%.
(I-export+angkat)/GDP= 43,827,288.43%.  

Guyana Ekonomiya
Globalisasyon: 64.09
100
Gross domestic produkto: 2895 (PPP)
per capita: 3,800 USD
World 9,300
pananalapi G$ (ISO= GYD)
Populasyon: 767,245
Pagkawala ng trabaho: 9.10%
Km2= 214,970.00

Guyana  Paggawa ng negosyo sa  
Ekonomiya - kalayaan
= 48,4
Negosyo= 60,9
komersiyo= 72,6
Pamahalaan 3,2
pananalapi= 69,6
pamuhunan= 40
pondohan= 40
Karapatang-ari= 40
Katiwalian= 26
Labor= 65,2
100 Best
Katiwalian= 2,6
10 Transparency

Guyana kasunduan: Maki-Amerikano Development Bank (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, UNASUR, Mga Bansang Nagkakaisa, Komperensya ng mga Bansang Nagkakaisa tungkol sa Komersyo at Pagunlad., Benki ya Dunia.
Amerikang Latino


Guyana I-export Master Kalakalang Panlabas Guyana    Georgetown 
America Guyana  (Guyanese).  Georgetown, Mabaruma, Bartica, Ituni, Lethem, Linde, Parika.  Wika:  ().  pananalapi: dollar (G$).  ISO = GY  ISO3 = GUY. 

Guyana 100 Wika
GMT= -3:00.  Tel= 592 (2).  Volt= 110/220v.  Heograpiya: -58.974,4.792,5
GUYANA GUYANA Exports
GUAYANA Exportaciones GUAYANA
GUYANA Exportations GUYANA
Guiana Exportação Guiana

Guyana  Mga importer  Mamimili  Exporters  Internationalization  Direktang dayuhang pamumuhunan FDI  Pandaigdigang Kalakalan  Estadistika  komersiyo  bansa - panganib  Negosyo - hilig pananaliksik  Adwana  Transportasyon  Logistics  pamamahagi  pagtataas  malambot  mainam

Paggawa ng negosyo sa Guyana, Kalakalang panlabas, International, I-export , angkat, Internationalization, Pinakamalaking pagkukunan ng FDI, Master Panginoon, Negosyo, Adwana, Globalisasyon , transportation, Pamamahagi, Directory