GREENLAND I-export angkat. GREENLAND

Paggawa ng negosyo sa GREENLAND GL (Europe) : Adwana, Transportasyon, I-export, angkat, Dayuhang Kalakalan

EENI  Europe Pandaigdigang Kalakalan 

GREENLAND -  Pandaigdigang Kalakalan I-export angkat
GREENLAND Foreign Trade
milyon USD
GREENLAND -  angkat: 601 angkat/Mundo=0.01%. angkat/GDP= 0.0601.
GREENLAND -  I-export: 480 I-export/Mundo=0.00%.
(I-export+angkat)/GDP= 98.27%.  

GREENLAND Ekonomiya
Globalisasyon:
Gross domestic produkto: 1100 (PPP)
per capita: 20,000 USD
World 9,300
pananalapi  (ISO= )
Populasyon: 56,361
Pagkawala ng trabaho: 10.00%
Km2= 2,166,086.00

GREENLAND  Paggawa ng negosyo sa  
Ekonomiya - kalayaan


GREENLAND kasunduan: Mga Bansang Nagkakaisa, Komperensya ng mga Bansang Nagkakaisa tungkol sa Komersyo at Pagunlad., Benki ya Dunia.


GREENLAND I-export Master Kalakalang Panlabas GREENLAND     
Europe Greenland  ().  .  Wika:  ().  pananalapi:  ().  ISO = GL  ISO3 = . 

GREENLAND 100 Wika
GMT= -3:00.  Tel= 299.  Volt= 220v.  Heograpiya:
GREENLAND GREENLAND Exports
GROENLANDIA Exportaciones GROENLANDIA
GROENLAND Exportations GROENLAND
Gronelândia Exportação Gronelândia

GREENLAND  Mga importer  Mamimili  Exporters  Internationalization  Direktang dayuhang pamumuhunan FDI  Pandaigdigang Kalakalan  Estadistika  komersiyo  bansa - panganib  Negosyo - hilig pananaliksik  Adwana  Transportasyon  Logistics  pamamahagi  pagtataas  malambot  mainam

Paggawa ng negosyo sa GREENLAND, Kalakalang panlabas, International, I-export , angkat, Internationalization, Pinakamalaking pagkukunan ng FDI, Master Panginoon, Negosyo, Adwana, Globalisasyon , transportation, Pamamahagi, Directory