Estados Unidos ng Amerika I-export angkat. Washington USA Estados Unidos ng Amerika

Paggawa ng negosyo sa Estados Unidos ng Amerika US (America) Washington: Adwana, Transportasyon, I-export, angkat, Dayuhang Kalakalan

EENI  Amerika Pandaigdigang Kalakalan 

Estados Unidos ng Amerika -  Pandaigdigang Kalakalan I-export angkat
UNITED STATES Foreign Trade
milyon USD
Estados Unidos ng Amerika -  angkat: 1,727,000 angkat/Mundo=16.82%. angkat/GDP= 172.7.
Estados Unidos ng Amerika -  I-export: 927,500 I-export/Mundo=8.99%.
(I-export+angkat)/GDP= 21.39%.  

Estados Unidos ng Amerika Ekonomiya
Globalisasyon: 74.93
100
Gross domestic produkto: 12410000 (PPP)
per capita: 42,000 USD
World 9,300
pananalapi US dollar (ISO= USA)
Populasyon: 298,444,215
Pagkawala ng trabaho: 5.10%
Km2= 9,631,420.00

Estados Unidos ng Amerika  Paggawa ng negosyo sa  
Ekonomiya - kalayaan
= 80,7
Negosyo= 91,9
komersiyo= 86,8
Pamahalaan 59,6
pananalapi= 84
pamuhunan= 80
pondohan= 80
Karapatang-ari= 90
Katiwalian= 72
Labor= 95,1
100 Best
Katiwalian= 7,3
10 Transparency

Estados Unidos ng Amerika kasunduan: Maki-Amerikano Development Bank (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, North American Free Trade Agreement (NAFTA), Kooperasyong Pang-ekonomiko sa Asya-Pasipiko (KEAP) (AEPC), SAARC (Mga kaugnay na), Mga Bansang Nagkakaisa, Komperensya ng mga Bansang Nagkakaisa tungkol sa Komersyo at Pagunlad., Benki ya Dunia.


Estados Unidos ng Amerika I-export Estados Unidos ng Amerika Kurso Negosyo sa Estados Unidos ng Amerika    Washington 
America UNITED STATES  ((of the) United States (of America); American).  New York, Miami Florida, San Francisco, Texas, Houston, Delaware, Tampa, Denver, Detroit.  Wika: English (en).  pananalapi: D.C. (US dollar).  ISO = US  ISO3 = USA. 

Estados Unidos ng Amerika 100 Wika
GMT= -5:00.  Tel= 1 (202).  Volt= 110v.  Heograpiya: -90.491,35.695,4
UNITED STATES UNITED STATES Exports
ESTADOS UNIDOS Exportaciones ESTADOS UNIDOS
ÉTAS-UNIS Exportations ÉTAS-UNIS
Estados Unidos Exportação Estados Unidos

Estados Unidos ng Amerika  Mga importer  Mamimili  Exporters  Internationalization  Direktang dayuhang pamumuhunan FDI  Pandaigdigang Kalakalan  Estadistika  komersiyo  bansa - panganib  Negosyo - hilig pananaliksik  Adwana  Transportasyon  Logistics  pamamahagi  pagtataas  malambot  mainam

Paggawa ng negosyo sa Estados Unidos ng Amerika, Kalakalang panlabas, International, I-export , angkat, Internationalization, Pinakamalaking pagkukunan ng FDI, Master Panginoon, Negosyo, Adwana, Globalisasyon , transportation, Pamamahagi, Directory