El Salbador I-export angkat. San Salvador SLV El Salbador

Paggawa ng negosyo sa El Salbador SV (America) San Salvador: Adwana, Transportasyon, I-export, angkat, Dayuhang Kalakalan

EENI  Amerika Pandaigdigang Kalakalan 

El Salbador -  Pandaigdigang Kalakalan I-export angkat
EL SALVADOR Foreign Trade
milyon USD
El Salbador -  angkat: 6,678 angkat/Mundo=0.07%. angkat/GDP= 0.6678.
El Salbador -  I-export: 3,586 I-export/Mundo=0.03%.
(I-export+angkat)/GDP= 30.06%.  

El Salbador Ekonomiya
Globalisasyon: 66.52
100
Gross domestic produkto: 34150 (PPP)
per capita: 5,100 USD
World 9,300
pananalapi  (ISO= SVC)
Populasyon: 6,822,378
Pagkawala ng trabaho: 6.50%
Km2= 21,040.00

El Salbador  Paggawa ng negosyo sa  
Ekonomiya - kalayaan
= 69,8
Negosyo= 67,3
komersiyo= 81,8
Pamahalaan 87,9
pananalapi= 77,4
pamuhunan= 70
pondohan= 70
Karapatang-ari= 50
Katiwalian= 40
Labor= 67,5
100 Best
Katiwalian= 3,9
10 Transparency

El Salbador kasunduan: Maki-Amerikano Development Bank (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, SICA, Mga Bansang Nagkakaisa, Komperensya ng mga Bansang Nagkakaisa tungkol sa Komersyo at Pagunlad., Benki ya Dunia.
Amerikang Latino


El Salbador I-export El Salbador Kurso Negosyo sa El Salbador    San Salvador 
America El Salvador  (Salvadorean; Salvadoran).  San Salvador, San Vicente, La Libertad.  Wika: Spanish Español (es).  pananalapi: coln; colones [pl.] ().  ISO = SV  ISO3 = SLV. 

El Salbador 100 Wika
GMT= -6:00.  Tel= 503.  Volt= 110v.  Heograpiya: -88.866,13.736,5
EL SALVADOR EL SALVADOR Exports
EL SALVADOR Exportaciones EL SALVADOR
LE SALVADOR Exportations LE SALVADOR
Salvador Exportação Salvador

El Salbador  Mga importer  Mamimili  Exporters  Internationalization  Direktang dayuhang pamumuhunan FDI  Pandaigdigang Kalakalan  Estadistika  komersiyo  bansa - panganib  Negosyo - hilig pananaliksik  Adwana  Transportasyon  Logistics  pamamahagi  pagtataas  malambot  mainam

Paggawa ng negosyo sa El Salbador, Kalakalang panlabas, International, I-export , angkat, Internationalization, Pinakamalaking pagkukunan ng FDI, Master Panginoon, Negosyo, Adwana, Globalisasyon , transportation, Pamamahagi, Directory