Serbya I-export angkat. YUG Serbya

Paggawa ng negosyo sa Serbya RS (Europe) : Adwana, Transportasyon, I-export, angkat, Dayuhang Kalakalan

EENI  Europe Pandaigdigang Kalakalan 

Serbya -  Pandaigdigang Kalakalan I-export angkat
SERBIA Foreign Trade
milyon USD
Serbya -  angkat: 11,940 angkat/Mundo=0.12%. angkat/GDP= 1.194.
Serbya -  I-export: 5,485 I-export/Mundo=0.05%.
(I-export+angkat)/GDP= 60.71%.  

Serbya Ekonomiya
Globalisasyon:
Gross domestic produkto: 28700 (PPP)
per capita: 2,700 USD
World 9,300
pananalapi  (ISO= )
Populasyon: 0
Pagkawala ng trabaho: 31.60%
Km2=

Serbya  Paggawa ng negosyo sa  
Ekonomiya - kalayaan
= 56,6
Negosyo= 56,0
komersiyo= 78
Pamahalaan 46,3
pananalapi= 65,8
pamuhunan= 40
pondohan= 50
Karapatang-ari= 40
Katiwalian= 34
Labor= 70,0
100 Best
Katiwalian= 3,4
10 Transparency

Serbya kasunduan: Mga Bansang Nagkakaisa, Komperensya ng mga Bansang Nagkakaisa tungkol sa Komersyo at Pagunlad., Benki ya Dunia.


Serbya I-export Master Kalakalang Panlabas Serbya     
Europe Србија  ().  .  Wika:  ().  pananalapi:  ().  ISO = RS  ISO3 = YUG. 

Serbya 100 Wika
GMT= +1:00.  Tel= .  Volt= 220v.  Heograpiya:
SERBIA SERBIA Exports
SERBIA Exportaciones SERBIA
SERBIE Exportations SERBIE
Sérvia Exportação Sérvia

Serbya  Mga importer  Mamimili  Exporters  Internationalization  Direktang dayuhang pamumuhunan FDI  Pandaigdigang Kalakalan  Estadistika  komersiyo  bansa - panganib  Negosyo - hilig pananaliksik  Adwana  Transportasyon  Logistics  pamamahagi  pagtataas  malambot  mainam

Paggawa ng negosyo sa Serbya, Kalakalang panlabas, International, I-export , angkat, Internationalization, Pinakamalaking pagkukunan ng FDI, Master Panginoon, Negosyo, Adwana, Globalisasyon , transportation, Pamamahagi, Directory