Paraguay I-export angkat. Asuncin PRY Paraguay

Paggawa ng negosyo sa Paraguay PY (America) Asuncin: Adwana, Transportasyon, I-export, angkat, Dayuhang Kalakalan

EENI  Amerika Pandaigdigang Kalakalan 

Paraguay -  Pandaigdigang Kalakalan I-export angkat
PARAGUAY Foreign Trade
milyon USD
Paraguay -  angkat: 3,832 angkat/Mundo=0.04%. angkat/GDP= 0.3832.
Paraguay -  I-export: 3,130 I-export/Mundo=0.03%.
(I-export+angkat)/GDP= 21.90%.  

Paraguay Ekonomiya
Globalisasyon: 59.56
100
Gross domestic produkto: 31790 (PPP)
per capita: 4,900 USD
World 9,300
pananalapi G (ISO= PGY)
Populasyon: 6,506,464
Pagkawala ng trabaho: 16.00%
Km2= 406,750.00

Paraguay  Paggawa ng negosyo sa  
Ekonomiya - kalayaan
= 61,0
Negosyo= 61,7
komersiyo= 83,6
Pamahalaan 90,4
pananalapi= 76,7
pamuhunan= 60
pondohan= 60
Karapatang-ari= 30
Katiwalian= 24
Labor= 27,0
100 Best
Katiwalian= 2,4
10 Transparency

Paraguay kasunduan: Maki-Amerikano Development Bank (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, Andean komunidad (Mga kaugnay na), Mercosur, UNASUR, Mga Bansang Nagkakaisa, Komperensya ng mga Bansang Nagkakaisa tungkol sa Komersyo at Pagunlad., Benki ya Dunia.
Amerikang Latino


Paraguay I-export Paraguay Kurso Negosyo sa Paraguay    Asuncin 
America Paraguay  (Paraguayan).  Asunción, Encarnación, Concepción, Ciudad del Este, San Pedro.  Wika: Spanish Español (es).  pananalapi: guaran; guaranes [pl.] (G).  ISO = PY  ISO3 = PRY. 

Paraguay 100 Wika
GMT= -4:00.  Tel= 591 (21).  Volt= 220v (dc in some areas).  Heograpiya: -58.391,-23.236,5
PARAGUAY PARAGUAY Exports
PARAGUAY Exportaciones PARAGUAY
PARAGUAY Exportations PARAGUAY
Paraguai Exportação Paraguai

Paraguay  Mga importer  Mamimili  Exporters  Internationalization  Direktang dayuhang pamumuhunan FDI  Pandaigdigang Kalakalan  Estadistika  komersiyo  bansa - panganib  Negosyo - hilig pananaliksik  Adwana  Transportasyon  Logistics  pamamahagi  pagtataas  malambot  mainam

Paggawa ng negosyo sa Paraguay, Kalakalang panlabas, International, I-export , angkat, Internationalization, Pinakamalaking pagkukunan ng FDI, Master Panginoon, Negosyo, Adwana, Globalisasyon , transportation, Pamamahagi, Directory