Peru I-export angkat. Lima PER Peru

Paggawa ng negosyo sa Peru PE (America) Lima: Adwana, Transportasyon, I-export, angkat, Dayuhang Kalakalan

EENI  Amerika Pandaigdigang Kalakalan 

Peru -  Pandaigdigang Kalakalan I-export angkat
PERU Foreign Trade
milyon USD
Peru -  angkat: 12,150 angkat/Mundo=0.12%. angkat/GDP= 1.215.
Peru -  I-export: 15,950 I-export/Mundo=0.15%.
(I-export+angkat)/GDP= 16.58%.  

Peru Ekonomiya
Globalisasyon: 63.55
100
Gross domestic produkto: 169500 (PPP)
per capita: 6,100 USD
World 9,300
pananalapi S/. (ISO= PEN)
Populasyon: 28,302,603
Pagkawala ng trabaho: 8.70%
Km2= 1,285,220.00

Peru  Paggawa ng negosyo sa  
Ekonomiya - kalayaan
= 64,6
Negosyo= 65,1
komersiyo= 79,4
Pamahalaan 91,8
pananalapi= 86,5
pamuhunan= 60
pondohan= 60
Karapatang-ari= 40
Katiwalian= 35
Labor= 48,7
100 Best
Katiwalian= 3,6
10 Transparency

Peru kasunduan: Maki-Amerikano Development Bank (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, Andean komunidad (CAN), Mercosur (Mga kaugnay na), UNASUR, Kooperasyong Pang-ekonomiko sa Asya-Pasipiko (KEAP) (AEPC), Mga Bansang Nagkakaisa, Komperensya ng mga Bansang Nagkakaisa tungkol sa Komersyo at Pagunlad., Benki ya Dunia.
Amerikang Latino


Peru I-export Peru Kurso Negosyo sa Peru    Lima 
America Perú  (Peruvian).  Lima, Callao, Arequipa, Cusco, Tacna, Trujillo, Piura, Talara, Iquitos.  Wika: Spanish Español (es).  pananalapi: nuevo sol; nuevos soles [pl.] (S/.).  ISO = PE  ISO3 = PER. 

Peru 100 Wika
GMT= -5:00.  Tel= 51 (14).  Volt= 220v.  Heograpiya: -74.375,-9.163,5
PERU PERU Exports
PERÚ Exportaciones PERÚ
PÉROU Exportations PÉROU
Peru Exportação Peru

Peru  Mga importer  Mamimili  Exporters  Internationalization  Direktang dayuhang pamumuhunan FDI  Pandaigdigang Kalakalan  Estadistika  komersiyo  bansa - panganib  Negosyo - hilig pananaliksik  Adwana  Transportasyon  Logistics  pamamahagi  pagtataas  malambot  mainam

Paggawa ng negosyo sa Peru, Kalakalang panlabas, International, I-export , angkat, Internationalization, Pinakamalaking pagkukunan ng FDI, Master Panginoon, Negosyo, Adwana, Globalisasyon , transportation, Pamamahagi, Directory