Olanda I-export angkat. Amsterdam Hague NLD Olanda

Paggawa ng negosyo sa Olanda NL (Europe) Amsterdam Hague: Adwana, Transportasyon, I-export, angkat, Dayuhang Kalakalan

EENI  Europe Pandaigdigang Kalakalan 

Olanda -  Pandaigdigang Kalakalan I-export angkat
NETHERLANDS Foreign Trade
milyon USD
Olanda -  angkat: 326,600 angkat/Mundo=3.18%. angkat/GDP= 32.66.
Olanda -  I-export: 365,100 I-export/Mundo=3.54%.
(I-export+angkat)/GDP= 137.90%.  

Olanda Ekonomiya
Globalisasyon: 89.92
100
Gross domestic produkto: 501600 (PPP)
per capita: 30,600 USD
World 9,300
pananalapi EUR or (ISO= EUR)
Populasyon: 16,491,461
Pagkawala ng trabaho: 6.50%
Km2= 41,526.00

Olanda  Paggawa ng negosyo sa  
Ekonomiya - kalayaan
= 77,0
Negosyo= 86,5
komersiyo= 85,8
Pamahalaan 36,2
pananalapi= 87,0
pamuhunan= 90
pondohan= 90
Karapatang-ari= 90
Katiwalian= 90
Labor= 63,3
100 Best
Katiwalian= 8,9
10 Transparency

Olanda kasunduan: Mga Bansang Nagkakaisa, Komperensya ng mga Bansang Nagkakaisa tungkol sa Komersyo at Pagunlad., Benki ya Dunia.


Olanda I-export Master Kalakalang Panlabas Olanda    Amsterdam Hague 
Europe Nederland  (Netherlands; a Netherlander).  Amsterdam, Europoort, The Hague, Den Haag, Assen, Ultrech, Eindhoven, Tilburg, Rotterdam.  Wika: Dutch Nederlands (nl).  pananalapi: Euros (EUR or ).  ISO = NL  ISO3 = NLD. 

Olanda 100 Wika
GMT= +1:00.  Tel= 31 (70).  Volt= 220v.  Heograpiya: 5.603,52.249,5
NETHERLANDS NETHERLANDS Exports
HOLANDA Exportaciones HOLANDA
PAYS-BAS Exportations PAYS-BAS
Países Baixos Exportação Países Baixos

Olanda  Mga importer  Mamimili  Exporters  Internationalization  Direktang dayuhang pamumuhunan FDI  Pandaigdigang Kalakalan  Estadistika  komersiyo  bansa - panganib  Negosyo - hilig pananaliksik  Adwana  Transportasyon  Logistics  pamamahagi  pagtataas  malambot  mainam

Paggawa ng negosyo sa Olanda, Kalakalang panlabas, International, I-export , angkat, Internationalization, Pinakamalaking pagkukunan ng FDI, Master Panginoon, Negosyo, Adwana, Globalisasyon , transportation, Pamamahagi, Directory