Makaw I-export angkat. MAC Makaw

Paggawa ng negosyo sa Makaw MO (Asia) : Adwana, Transportasyon, I-export, angkat, Dayuhang Kalakalan

EENI  Asya Pandaigdigang Kalakalan  Pilipinas 

Makaw -  Pandaigdigang Kalakalan I-export angkat
MACAO Foreign Trade
milyon USD
Makaw -  angkat: 3,478 angkat/Mundo=0.03%. angkat/GDP= 0.3478.
Makaw -  I-export: 3,465 I-export/Mundo=0.03%.
(I-export+angkat)/GDP= 69.43%.  

Makaw Ekonomiya
Globalisasyon: 48.63
100
Gross domestic produkto: 10000 (PPP)
per capita: 22,000 USD
World 9,300
pananalapi  (ISO= )
Populasyon: 0
Pagkawala ng trabaho: 4.10%
Km2=

Makaw  Paggawa ng negosyo sa  
Ekonomiya - kalayaan
Katiwalian= 5,4
10 Transparency

Makaw kasunduan: Asian Development Bank, Pang-ekonomiya at Panlipunan Komisyon para sa Asya at ang Pasipiko (ESCAP), BOAO Mga Bansang Nagkakaisa, Komperensya ng mga Bansang Nagkakaisa tungkol sa Komersyo at Pagunlad., Benki ya Dunia.


Makaw I-export Master Kalakalang Panlabas Makaw     
Asia Macao  ().  .  Wika:  ().  pananalapi:  ().  ISO = MO  ISO3 = MAC. 

Makaw 100 Wika
GMT= +8:00.  Tel= 853.  Volt= 110/220v.  Heograpiya:
MACAO MACAO Exports
MACAO Exportaciones MACAO
MACAO Exportations MACAO
Macau Exportação Macau

Makaw  Mga importer  Mamimili  Exporters  Internationalization  Direktang dayuhang pamumuhunan FDI  Pandaigdigang Kalakalan  Estadistika  komersiyo  bansa - panganib  Negosyo - hilig pananaliksik  Adwana  Transportasyon  Logistics  pamamahagi  pagtataas  malambot  mainam

Paggawa ng negosyo sa Makaw, Kalakalang panlabas, International, I-export , angkat, Internationalization, Pinakamalaking pagkukunan ng FDI, Master Panginoon, Negosyo, Adwana, Globalisasyon , transportation, Pamamahagi, Directory