Litwaniya I-export angkat. Vilnius LTU Litwaniya

Paggawa ng negosyo sa Litwaniya LT (Europe) Vilnius: Adwana, Transportasyon, I-export, angkat, Dayuhang Kalakalan

EENI  Europe Pandaigdigang Kalakalan 

Litwaniya -  Pandaigdigang Kalakalan I-export angkat
LITHUANIA Foreign Trade
milyon USD
Litwaniya -  angkat: 13,330 angkat/Mundo=0.13%. angkat/GDP= 1.333.
Litwaniya -  I-export: 10,950 I-export/Mundo=0.11%.
(I-export+angkat)/GDP= 48.44%.  

Litwaniya Ekonomiya
Globalisasyon: 77.24
100
Gross domestic produkto: 50120 (PPP)
per capita: 13,900 USD
World 9,300
pananalapi LTL (ISO= LTL)
Populasyon: 3,585,906
Pagkawala ng trabaho: 5.30%
Km2= 65,200.00

Litwaniya  Paggawa ng negosyo sa  
Ekonomiya - kalayaan
= 70,0
Negosyo= 82,4
komersiyo= 85,8
Pamahalaan 65,3
pananalapi= 75,8
pamuhunan= 70
pondohan= 80
Karapatang-ari= 50
Katiwalian= 48
Labor= 54,6
100 Best
Katiwalian= 4,6
10 Transparency

Litwaniya kasunduan: Mga Bansang Nagkakaisa, Komperensya ng mga Bansang Nagkakaisa tungkol sa Komersyo at Pagunlad., Benki ya Dunia.


Litwaniya I-export Master Kalakalang Panlabas Litwaniya    Vilnius 
Europe Lietuva  (Lithuanian).  Vilnius, Klaipeda, Butinge, Slauliai, Utena, Alytus, Kaunas, Jonava, Vilniaus, Klaipėdos, Būtingės naftos, Utenos, Alytaus, Kauno.  Wika: Lithuanian lietuvių kalba (lt).  pananalapi: litas; litai [pl.] (LTL).  ISO = LT  ISO3 = LTU. 

Litwaniya 100 Wika
GMT= +3:00.  Tel= 370 (2).  Volt= 220v.  Heograpiya: 23.898,55.335,5
LITHUANIA LITHUANIA Exports
LITUANIA Exportaciones LITUANIA
LITUANIE Exportations LITUANIE
Lituânia Exportação Lituânia

Litwaniya  Mga importer  Mamimili  Exporters  Internationalization  Direktang dayuhang pamumuhunan FDI  Pandaigdigang Kalakalan  Estadistika  komersiyo  bansa - panganib  Negosyo - hilig pananaliksik  Adwana  Transportasyon  Logistics  pamamahagi  pagtataas  malambot  mainam

Paggawa ng negosyo sa Litwaniya, Kalakalang panlabas, International, I-export , angkat, Internationalization, Pinakamalaking pagkukunan ng FDI, Master Panginoon, Negosyo, Adwana, Globalisasyon , transportation, Pamamahagi, Directory