LAOS I-export angkat. Vientiane LAO LAOS

Paggawa ng negosyo sa LAOS LA (Asia) Vientiane: Adwana, Transportasyon, I-export, angkat, Dayuhang Kalakalan

EENI  Asya Pandaigdigang Kalakalan  Pilipinas 

LAOS -  Pandaigdigang Kalakalan I-export angkat
LAOS Foreign Trade
milyon USD
LAOS -  angkat: 541 angkat/Mundo=0.01%. angkat/GDP= 0.0541.
LAOS -  I-export: 379 I-export/Mundo=0.00%.
(I-export+angkat)/GDP= 7.72%.  

LAOS Ekonomiya
Globalisasyon:
Gross domestic produkto: 11920 (PPP)
per capita: 1,900 USD
World 9,300
pananalapi KN (ISO= LAK)
Populasyon: 6,368,481
Pagkawala ng trabaho: 5.70%
Km2= 236,800.00

LAOS  Paggawa ng negosyo sa  
Ekonomiya - kalayaan
= 50,4
Negosyo= 59,5
komersiyo= 66,4
Pamahalaan 89,7
pananalapi= 75,4
pamuhunan= 30
pondohan= 20
Karapatang-ari= 10
Katiwalian= 19
Labor= 63,5
100 Best
Katiwalian= 2
10 Transparency

LAOS kasunduan: Asian Development Bank, Pang-ekonomiya at Panlipunan Komisyon para sa Asya at ang Pasipiko (ESCAP), BOAO Kapisanan ng mga Bansa sa Timog-Silangang Asya (ASEAN), APTA, Mga Bansang Nagkakaisa, Komperensya ng mga Bansang Nagkakaisa tungkol sa Komersyo at Pagunlad., Benki ya Dunia.


LAOS I-export LAOS Kurso Negosyo sa LAOS    Vientiane 
Asia ນລາວ  (Lao; a Lao; the Lao).  Vientiane, Ban Nape, Pakxe, Salvan, Muang Khammouan, Phongsali, Louang Mamtha.  Wika: Lao (lo).  pananalapi: kip; kip [pl. invar.] (KN).  ISO = LA  ISO3 = LAO. 

LAOS 100 Wika
GMT= +7:00.  Tel= 856.  Volt= 110/220v.  Heograpiya: 103.763,18.502,5
LAOS LAOS Exports
LAOS Exportaciones LAOS
LAOS Exportations LAOS
Laos Exportação Laos

LAOS  Mga importer  Mamimili  Exporters  Internationalization  Direktang dayuhang pamumuhunan FDI  Pandaigdigang Kalakalan  Estadistika  komersiyo  bansa - panganib  Negosyo - hilig pananaliksik  Adwana  Transportasyon  Logistics  pamamahagi  pagtataas  malambot  mainam

Paggawa ng negosyo sa LAOS, Kalakalang panlabas, International, I-export , angkat, Internationalization, Pinakamalaking pagkukunan ng FDI, Master Panginoon, Negosyo, Adwana, Globalisasyon , transportation, Pamamahagi, Directory