Kuwait I-export angkat. City KWT Kuwait

Paggawa ng negosyo sa Kuwait KW (Asia) City: Adwana, Transportasyon, I-export, angkat, Dayuhang Kalakalan

EENI  Asya Pandaigdigang Kalakalan  Pilipinas 

Kuwait -  Pandaigdigang Kalakalan I-export angkat
KUWAIT Foreign Trade
milyon USD
Kuwait -  angkat: 12,230 angkat/Mundo=0.12%. angkat/GDP= 1.223.
Kuwait -  I-export: 44,430 I-export/Mundo=0.43%.
(I-export+angkat)/GDP= 106.28%.  

Kuwait Ekonomiya
Globalisasyon: 68.02
100
Gross domestic produkto: 53310 (PPP)
per capita: 22,800 USD
World 9,300
pananalapi KD (ISO= KWD)
Populasyon: 2,418,393
Pagkawala ng trabaho: 2.20%
Km2= 17,820.00

Kuwait  Paggawa ng negosyo sa  
Ekonomiya - kalayaan
= 65,6
Negosyo= 67,4
komersiyo= 81
Pamahalaan 63,7
pananalapi= 71,7
pamuhunan= 50
pondohan= 50
Karapatang-ari= 50
Katiwalian= 43
Labor= 79,3
100 Best
Katiwalian= 4,3
10 Transparency

Kuwait kasunduan: Asian Development Bank, Pang-ekonomiya at Panlipunan Komisyon para sa Asya at ang Pasipiko (ESCAP), BOAO Arabyan liga, ESCWA, Islamic Development Sa bangko, Organisasyon ng mga Islamic Conference, Mga Bansang Nagkakaisa, Komperensya ng mga Bansang Nagkakaisa tungkol sa Komersyo at Pagunlad., Benki ya Dunia.
Gitnang Silangan


Kuwait I-export Kuwait Kurso Negosyo sa Kuwait    City 
Asia الكويت  (Kuwaiti).  Kuwait City, Al Wafrah, Al Jahra, Mina al Ahmadi, Nuwaysib, Bubiyam, Shuwaykh.  Wika: Arabic العربية (ar).  pananalapi: dinar (KD).  ISO = KW  ISO3 = KWT. 

Kuwait 100 Wika
GMT= +3:00.  Tel= 965.  Volt= 220v.  Heograpiya: 47.59,29.34,5
KUWAIT KUWAIT Exports
KUWAIT Exportaciones KUWAIT
KOWEÏT Exportations KOWEÏT
Koweit Exportação Koweit

Kuwait  Mga importer  Mamimili  Exporters  Internationalization  Direktang dayuhang pamumuhunan FDI  Pandaigdigang Kalakalan  Estadistika  komersiyo  bansa - panganib  Negosyo - hilig pananaliksik  Adwana  Transportasyon  Logistics  pamamahagi  pagtataas  malambot  mainam

Paggawa ng negosyo sa Kuwait, Kalakalang panlabas, International, I-export , angkat, Internationalization, Pinakamalaking pagkukunan ng FDI, Master Panginoon, Negosyo, Adwana, Globalisasyon , transportation, Pamamahagi, Directory