Hilagang Korea I-export angkat. Pyongyang PRK Hilagang Korea

Paggawa ng negosyo sa Hilagang Korea KP (Asia) Pyongyang: Adwana, Transportasyon, I-export, angkat, Dayuhang Kalakalan

EENI  Asya Pandaigdigang Kalakalan  Pilipinas 

Hilagang Korea -  Pandaigdigang Kalakalan I-export angkat
KOREA NORTH Foreign Trade
milyon USD
Hilagang Korea -  angkat: 2,819 angkat/Mundo=0.03%. angkat/GDP= 0.2819.
Hilagang Korea -  I-export: 1,275 I-export/Mundo=0.01%.
(I-export+angkat)/GDP= 10.24%.  

Hilagang Korea Ekonomiya
Globalisasyon:
Gross domestic produkto: 40000 (PPP)
per capita: 1,800 USD
World 9,300
pananalapi ₩ (ISO= )
Populasyon: 23,113,019
Pagkawala ng trabaho: %
Km2= 120,540.00

Hilagang Korea  Paggawa ng negosyo sa  
Ekonomiya - kalayaan


Hilagang Korea kasunduan: Asian Development Bank, Pang-ekonomiya at Panlipunan Komisyon para sa Asya at ang Pasipiko (ESCAP), BOAO Mga Bansang Nagkakaisa, Komperensya ng mga Bansang Nagkakaisa tungkol sa Komersyo at Pagunlad., Benki ya Dunia.


Hilagang Korea I-export Hilagang Korea Kurso Negosyo sa Hilagang Korea    Pyongyang 
Asia 조선  (of the Democratic People's Republic of Korea).  Pyongyang, Rason, Kaesong, Kumgangsan, Sinuiju, Chagang, Kangwon.  Wika: Korean 한국어 (ko).  pananalapi: won; won [pl.] (₩).  ISO = KP  ISO3 = PRK. 

Hilagang Korea 100 Wika
GMT= +9:00.  Tel= 850 (2).  Volt= 220v.  Heograpiya: 127.834,36.375,5
KOREA NORTH KOREA NORTH Exports
COREA DEL NORTE Exportaciones COREA DEL NORTE
CORÉE DU NORD Exportations CORÉE DU NORD
Coreia do Norte Exportação Coreia do Norte

Hilagang Korea  Mga importer  Mamimili  Exporters  Internationalization  Direktang dayuhang pamumuhunan FDI  Pandaigdigang Kalakalan  Estadistika  komersiyo  bansa - panganib  Negosyo - hilig pananaliksik  Adwana  Transportasyon  Logistics  pamamahagi  pagtataas  malambot  mainam

Paggawa ng negosyo sa Hilagang Korea, Kalakalang panlabas, International, I-export , angkat, Internationalization, Pinakamalaking pagkukunan ng FDI, Master Panginoon, Negosyo, Adwana, Globalisasyon , transportation, Pamamahagi, Directory