Hordan I-export angkat. Amman JOR Hordan

Paggawa ng negosyo sa Hordan JO (Asia) Amman: Adwana, Transportasyon, I-export, angkat, Dayuhang Kalakalan

EENI  Asya Pandaigdigang Kalakalan  Pilipinas 

Hordan -  Pandaigdigang Kalakalan I-export angkat
JORDAN Foreign Trade
milyon USD
Hordan -  angkat: 8,681 angkat/Mundo=0.08%. angkat/GDP= 0.8681.
Hordan -  I-export: 4,226 I-export/Mundo=0.04%.
(I-export+angkat)/GDP= 46.33%.  

Hordan Ekonomiya
Globalisasyon: 75.51
100
Gross domestic produkto: 27860 (PPP)
per capita: 4,800 USD
World 9,300
pananalapi JD (ISO= JOD)
Populasyon: 5,906,760
Pagkawala ng trabaho: 12.50%
Km2= 92,300.00

Hordan  Paggawa ng negosyo sa  
Ekonomiya - kalayaan
= 65,4
Negosyo= 68,9
komersiyo= 78,8
Pamahalaan 56,9
pananalapi= 80,3
pamuhunan= 50
pondohan= 60
Karapatang-ari= 55
Katiwalian= 47
Labor= 74,1
100 Best
Katiwalian= 5,1
10 Transparency

Hordan kasunduan: Asian Development Bank, Pang-ekonomiya at Panlipunan Komisyon para sa Asya at ang Pasipiko (ESCAP), BOAO Arabyan liga, ESCWA, Islamic Development Sa bangko, Organisasyon ng mga Islamic Conference, Mga Bansang Nagkakaisa, Komperensya ng mga Bansang Nagkakaisa tungkol sa Komersyo at Pagunlad., Benki ya Dunia.
Gitnang Silangan


Hordan I-export Hordan Kurso Negosyo sa Hordan    Amman 
Asia الاردن  (Jordanian).  Amman, Maan, Aqabah, Irbid, Az Zarqua, Al Karak.  Wika: Arabic العربية (ar).  pananalapi: dinar (JD).  ISO = JO  ISO3 = JOR. 

Hordan 100 Wika
GMT= +2:00.  Tel= 962 (6).  Volt= 220v.  Heograpiya: 36.786,31.253,5
JORDAN JORDAN Exports
JORDANIA Exportaciones JORDANIA
JORDANIE Exportations JORDANIE
Jordânia Exportação Jordânia

Hordan  Mga importer  Mamimili  Exporters  Internationalization  Direktang dayuhang pamumuhunan FDI  Pandaigdigang Kalakalan  Estadistika  komersiyo  bansa - panganib  Negosyo - hilig pananaliksik  Adwana  Transportasyon  Logistics  pamamahagi  pagtataas  malambot  mainam

Paggawa ng negosyo sa Hordan, Kalakalang panlabas, International, I-export , angkat, Internationalization, Pinakamalaking pagkukunan ng FDI, Master Panginoon, Negosyo, Adwana, Globalisasyon , transportation, Pamamahagi, Directory