Italya I-export angkat. Rome ITA Italya

Paggawa ng negosyo sa Italya IT (Europe) Rome: Adwana, Transportasyon, I-export, angkat, Dayuhang Kalakalan

EENI  Europe Pandaigdigang Kalakalan 

Italya -  Pandaigdigang Kalakalan I-export angkat
ITALY Foreign Trade
milyon USD
Italya -  angkat: 369,200 angkat/Mundo=3.59%. angkat/GDP= 36.92.
Italya -  I-export: 371,900 I-export/Mundo=3.60%.
(I-export+angkat)/GDP= 44.89%.  

Italya Ekonomiya
Globalisasyon: 78.8
100
Gross domestic produkto: 1651000 (PPP)
per capita: 28,400 USD
World 9,300
pananalapi EUR or (ISO= EUR)
Populasyon: 58,133,509
Pagkawala ng trabaho: 7.90%
Km2= 301,230.00

Italya  Paggawa ng negosyo sa  
Ekonomiya - kalayaan
= 61,4
Negosyo= 78,7
komersiyo= 80,8
Pamahalaan 24,7
pananalapi= 80,8
pamuhunan= 70
pondohan= 60
Karapatang-ari= 50
Katiwalian= 52
Labor= 61,3
100 Best
Katiwalian= 4,8
10 Transparency

Italya kasunduan: Mga Bansang Nagkakaisa, Komperensya ng mga Bansang Nagkakaisa tungkol sa Komersyo at Pagunlad., Benki ya Dunia.


Italya I-export Master Kalakalang Panlabas Italya    Rome 
Europe Italia  (Italian).  Roma, Salermo, Taranto, Bari, Verona, Milano, Turin,Torino, Genova, Trieste, Venice, Venezia, Livorno.  Wika: Italiano (it).  pananalapi: Euros (EUR or ).  ISO = IT  ISO3 = ITA. 

Italya 100 Wika
GMT= +1:00.  Tel= 39 (6).  Volt= 110/220v.  Heograpiya: 12.071,42.79,5
ITALY ITALY Exports
ITALIA Exportaciones ITALIA
ITALIE Exportations ITALIE
Itália Exportação Itália

Italya  Mga importer  Mamimili  Exporters  Internationalization  Direktang dayuhang pamumuhunan FDI  Pandaigdigang Kalakalan  Estadistika  komersiyo  bansa - panganib  Negosyo - hilig pananaliksik  Adwana  Transportasyon  Logistics  pamamahagi  pagtataas  malambot  mainam

Paggawa ng negosyo sa Italya, Kalakalang panlabas, International, I-export , angkat, Internationalization, Pinakamalaking pagkukunan ng FDI, Master Panginoon, Negosyo, Adwana, Globalisasyon , transportation, Pamamahagi, Directory