Hong Kong I-export angkat. HKG Hong Kong

Paggawa ng negosyo sa Hong Kong HK (Asia) : Adwana, Transportasyon, I-export, angkat, Dayuhang Kalakalan

EENI  Asya Pandaigdigang Kalakalan  Pilipinas 

Hong Kong -  Pandaigdigang Kalakalan I-export angkat
HONG KONG Foreign Trade
milyon USD
Hong Kong -  angkat: 291,600 angkat/Mundo=2.84%. angkat/GDP= 29.16.
Hong Kong -  I-export: 286,300 I-export/Mundo=2.77%.
(I-export+angkat)/GDP= 223.91%.  

Hong Kong Ekonomiya
Globalisasyon:
Gross domestic produkto: 258100 (PPP)
per capita: 37,400 USD
World 9,300
pananalapi  (ISO= )
Populasyon: 6,940,432
Pagkawala ng trabaho: 5.80%
Km2= 1,092.00

Hong Kong  Paggawa ng negosyo sa  
Ekonomiya - kalayaan
= 90,0
Negosyo= 92,7
komersiyo= 95
Pamahalaan 93,1
pananalapi= 86,2
pamuhunan= 90
pondohan= 90
Karapatang-ari= 90
Katiwalian= 83
Labor= 86,3
100 Best
Katiwalian= 8,1
10 Transparency

Hong Kong kasunduan: Asian Development Bank, Pang-ekonomiya at Panlipunan Komisyon para sa Asya at ang Pasipiko (ESCAP), BOAO Kooperasyong Pang-ekonomiko sa Asya-Pasipiko (KEAP) (AEPC), Mga Bansang Nagkakaisa, Komperensya ng mga Bansang Nagkakaisa tungkol sa Komersyo at Pagunlad., Benki ya Dunia.


Hong Kong I-export Hong Kong Kurso Negosyo sa Hong Kong     
Asia HONG KONG  ().  Honk Kong.  Wika: Chinese 中文 English (zh en).  pananalapi:  ().  ISO = HK  ISO3 = HKG. 

Hong Kong 100 Wika
GMT= +8:00.  Tel= 852.  Volt= 220v (square pin plugs in some areas).  Heograpiya: 103.891,36.519,3
HONG KONG HONG KONG Exports
HONG KONG Exportaciones HONG KONG
HONG KONG Exportations HONG KONG
Hong Kong Exportação Hong Kong

Hong Kong  Mga importer  Mamimili  Exporters  Internationalization  Direktang dayuhang pamumuhunan FDI  Pandaigdigang Kalakalan  Estadistika  komersiyo  bansa - panganib  Negosyo - hilig pananaliksik  Adwana  Transportasyon  Logistics  pamamahagi  pagtataas  malambot  mainam

Paggawa ng negosyo sa Hong Kong, Kalakalang panlabas, International, I-export , angkat, Internationalization, Pinakamalaking pagkukunan ng FDI, Master Panginoon, Negosyo, Adwana, Globalisasyon , transportation, Pamamahagi, Directory