Guwatemala I-export angkat. Quauhtlemallan GTM Guwatemala

Paggawa ng negosyo sa Guwatemala GT (America) Quauhtlemallan: Adwana, Transportasyon, I-export, angkat, Dayuhang Kalakalan

EENI  Amerika Pandaigdigang Kalakalan 

Guwatemala -  Pandaigdigang Kalakalan I-export angkat
GUATEMALA Foreign Trade
milyon USD
Guwatemala -  angkat: 7,744 angkat/Mundo=0.08%. angkat/GDP= 0.7744.
Guwatemala -  I-export: 3,940 I-export/Mundo=0.04%.
(I-export+angkat)/GDP= 18.55%.  

Guwatemala Ekonomiya
Globalisasyon: 60.48
100
Gross domestic produkto: 62970 (PPP)
per capita: 5,200 USD
World 9,300
pananalapi Q (ISO= GTQ)
Populasyon: 12,293,545
Pagkawala ng trabaho: 7.50%
Km2= 108,890.00

Guwatemala  Paggawa ng negosyo sa  
Ekonomiya - kalayaan
= 59,4
Negosyo= 54,1
komersiyo= 78,4
Pamahalaan 93,5
pananalapi= 73,3
pamuhunan= 50
pondohan= 50
Karapatang-ari= 30
Katiwalian= 28
Labor= 57,3
100 Best
Katiwalian= 3,1
10 Transparency

Guwatemala kasunduan: Maki-Amerikano Development Bank (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, SICA, Mga Bansang Nagkakaisa, Komperensya ng mga Bansang Nagkakaisa tungkol sa Komersyo at Pagunlad., Benki ya Dunia.
Amerikang Latino


Guwatemala I-export Guwatemala Kurso Negosyo sa Guwatemala    Quauhtlemallan 
America Guatemala  (Guatemalan).  Guatemala, Flores, Quetzaltenango, Puerto Barrios, Mixco, Puerto Quetzal.  Wika: Spanish Español (es).  pananalapi: quetzal; quetzales [pl.] (Q).  ISO = GT  ISO3 = GTM. 

Guwatemala 100 Wika
GMT= -6:00.  Tel= 502 (2).  Volt= 110/220v.  Heograpiya: -90.356,15.702,5
GUATEMALA GUATEMALA Exports
GUATEMALA Exportaciones GUATEMALA
GUATEMALA Exportations GUATEMALA
Guatemala Exportação Guatemala

Guwatemala  Mga importer  Mamimili  Exporters  Internationalization  Direktang dayuhang pamumuhunan FDI  Pandaigdigang Kalakalan  Estadistika  komersiyo  bansa - panganib  Negosyo - hilig pananaliksik  Adwana  Transportasyon  Logistics  pamamahagi  pagtataas  malambot  mainam

Paggawa ng negosyo sa Guwatemala, Kalakalang panlabas, International, I-export , angkat, Internationalization, Pinakamalaking pagkukunan ng FDI, Master Panginoon, Negosyo, Adwana, Globalisasyon , transportation, Pamamahagi, Directory