Pransya I-export angkat. Paris FRA Pransya

Paggawa ng negosyo sa Pransya FR (Europe) Paris: Adwana, Transportasyon, I-export, angkat, Dayuhang Kalakalan

EENI  Europe Pandaigdigang Kalakalan 

Pransya -  Pandaigdigang Kalakalan I-export angkat
FRANCE Foreign Trade
milyon USD
Pransya -  angkat: 473,300 angkat/Mundo=4.61%. angkat/GDP= 47.33.
Pransya -  I-export: 443,400 I-export/Mundo=4.30%.
(I-export+angkat)/GDP= 50.31%.  

Pransya Ekonomiya
Globalisasyon: 83.68
100
Gross domestic produkto: 1822000 (PPP)
per capita: 30,000 USD
World 9,300
pananalapi EUR or (ISO= EUR)
Populasyon: 60,876,136
Pagkawala ng trabaho: 10.00%
Km2= 547,030.00

Pransya  Paggawa ng negosyo sa  
Ekonomiya - kalayaan
= 63,3
Negosyo= 87,4
komersiyo= 80,8
Pamahalaan 14,5
pananalapi= 71,7
pamuhunan= 60
pondohan= 70
Karapatang-ari= 70
Katiwalian= 73
Labor= 54,5
100 Best
Katiwalian= 6,9
10 Transparency

Pransya kasunduan: Mga Bansang Nagkakaisa, Komperensya ng mga Bansang Nagkakaisa tungkol sa Komersyo at Pagunlad., Benki ya Dunia.


Pransya I-export Master Kalakalang Panlabas Pransya    Paris 
Europe France  (French; the French).  Paris, Marseille, Nice, Tours, Nantes, Toulouse, Lyon, Grenoble, Nancy, Dijon, Le Havre, Bordeaux.  Wika: French Français (fr).  pananalapi: Euros (EUR or ).  ISO = FR  ISO3 = FRA. 

Pransya 100 Wika
GMT= +1:00.  Tel= 33 (1).  Volt= 110/220v.  Heograpiya: 2.551,46.564,5
FRANCE FRANCE Exports
FRANCIA Exportaciones FRANCIA
FRANCE Exportations FRANCE
França Exportação França

Pransya  Mga importer  Mamimili  Exporters  Internationalization  Direktang dayuhang pamumuhunan FDI  Pandaigdigang Kalakalan  Estadistika  komersiyo  bansa - panganib  Negosyo - hilig pananaliksik  Adwana  Transportasyon  Logistics  pamamahagi  pagtataas  malambot  mainam

Paggawa ng negosyo sa Pransya, Kalakalang panlabas, International, I-export , angkat, Internationalization, Pinakamalaking pagkukunan ng FDI, Master Panginoon, Negosyo, Adwana, Globalisasyon , transportation, Pamamahagi, Directory