Pinlandiya I-export angkat. Helsinki FIN Pinlandiya

Paggawa ng negosyo sa Pinlandiya FI (Europe) Helsinki: Adwana, Transportasyon, I-export, angkat, Dayuhang Kalakalan

EENI  Europe Pandaigdigang Kalakalan 

Pinlandiya -  Pandaigdigang Kalakalan I-export angkat
FINLAND Foreign Trade
milyon USD
Pinlandiya -  angkat: 56,450 angkat/Mundo=0.55%. angkat/GDP= 5.645.
Pinlandiya -  I-export: 67,880 I-export/Mundo=0.66%.
(I-export+angkat)/GDP= 77.85%.  

Pinlandiya Ekonomiya
Globalisasyon: 84.19
100
Gross domestic produkto: 159700 (PPP)
per capita: 30,600 USD
World 9,300
pananalapi EUR or (ISO= EUR)
Populasyon: 5,231,372
Pagkawala ng trabaho: 7.90%
Km2= 338,145.00

Pinlandiya  Paggawa ng negosyo sa  
Ekonomiya - kalayaan
= 74,5
Negosyo= 95,1
komersiyo= 85,8
Pamahalaan 28,6
pananalapi= 87,4
pamuhunan= 70
pondohan= 80
Karapatang-ari= 95
Katiwalian= 94
Labor= 44,8
100 Best
Katiwalian= 9,0
10 Transparency

Pinlandiya kasunduan: Mga Bansang Nagkakaisa, Komperensya ng mga Bansang Nagkakaisa tungkol sa Komersyo at Pagunlad., Benki ya Dunia.


Pinlandiya I-export Master Kalakalang Panlabas Pinlandiya    Helsinki 
Europe Suomi  (Finnish; a Finn).  Helsinki, Espoo, Turku, Kotka, Rauma, Vaasa, Ivalo, Tampere.  Wika: Finnish (fi).  pananalapi: Euros (EUR or ).  ISO = FI  ISO3 = FIN. 

Pinlandiya 100 Wika
GMT= +2:00.  Tel= 358 (0).  Volt= 220v.  Heograpiya: 26.266,64.5,5
FINLAND FINLAND Exports
FINLANDIA Exportaciones FINLANDIA
FINLANDE Exportations FINLANDE
Finlândia Exportação Finlândia

Pinlandiya  Mga importer  Mamimili  Exporters  Internationalization  Direktang dayuhang pamumuhunan FDI  Pandaigdigang Kalakalan  Estadistika  komersiyo  bansa - panganib  Negosyo - hilig pananaliksik  Adwana  Transportasyon  Logistics  pamamahagi  pagtataas  malambot  mainam

Paggawa ng negosyo sa Pinlandiya, Kalakalang panlabas, International, I-export , angkat, Internationalization, Pinakamalaking pagkukunan ng FDI, Master Panginoon, Negosyo, Adwana, Globalisasyon , transportation, Pamamahagi, Directory