Kuba I-export angkat. Havana CUB Kuba

Paggawa ng negosyo sa Kuba CU (America) Havana: Adwana, Transportasyon, I-export, angkat, Dayuhang Kalakalan

EENI  Amerika Pandaigdigang Kalakalan 

Kuba -  Pandaigdigang Kalakalan I-export angkat
CUBA Foreign Trade
milyon USD
Kuba -  angkat: 6,916 angkat/Mundo=0.07%. angkat/GDP= 0.6916.
Kuba -  I-export: 2,388 I-export/Mundo=0.02%.
(I-export+angkat)/GDP= 24.98%.  

Kuba Ekonomiya
Globalisasyon:
Gross domestic produkto: 37240 (PPP)
per capita: 3,300 USD
World 9,300
pananalapi $ (ISO= CUP)
Populasyon: 11,382,820
Pagkawala ng trabaho: 1.90%
Km2= 110,860.00

Kuba  Paggawa ng negosyo sa  
Ekonomiya - kalayaan
= 27,9
Negosyo= 10,0
komersiyo= 64,4
Pamahalaan 0,0
pananalapi= 67,0
pamuhunan= 10
pondohan= 10
Karapatang-ari= 10
Katiwalian= 42
Labor= 20,0
100 Best
Katiwalian= 4,3
10 Transparency

Kuba kasunduan: Maki-Amerikano Development Bank (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, Mga Bansang Nagkakaisa, Komperensya ng mga Bansang Nagkakaisa tungkol sa Komersyo at Pagunlad., Benki ya Dunia.
Amerikang Latino


Kuba I-export Master Kalakalang Panlabas Kuba    Havana 
America Cuba  (Cuban).  La Habana, Pinar del Rio, Matanzas, Santa Clara, Cienfuegos, Camagüey, Santiago de Cuba.  Wika: Spanish Español (es).  pananalapi: peso ($).  ISO = CU  ISO3 = CUB. 

Kuba 100 Wika
GMT= -5:00.  Tel= 53 (7).  Volt= 110v.  Heograpiya: -79.036,21.621,5
CUBA CUBA Exports
CUBA Exportaciones CUBA
CUBA Exportations CUBA
Cuba Exportação Cuba

Kuba  Mga importer  Mamimili  Exporters  Internationalization  Direktang dayuhang pamumuhunan FDI  Pandaigdigang Kalakalan  Estadistika  komersiyo  bansa - panganib  Negosyo - hilig pananaliksik  Adwana  Transportasyon  Logistics  pamamahagi  pagtataas  malambot  mainam

Paggawa ng negosyo sa Kuba, Kalakalang panlabas, International, I-export , angkat, Internationalization, Pinakamalaking pagkukunan ng FDI, Master Panginoon, Negosyo, Adwana, Globalisasyon , transportation, Pamamahagi, Directory