Kolombiya I-export angkat. Bogota COL Kolombiya

Paggawa ng negosyo sa Kolombiya CO (America) Bogota: Adwana, Transportasyon, I-export, angkat, Dayuhang Kalakalan

EENI  Amerika Pandaigdigang Kalakalan 

Kolombiya -  Pandaigdigang Kalakalan I-export angkat
COLOMBIA Foreign Trade
milyon USD
Kolombiya -  angkat: 18,000 angkat/Mundo=0.18%. angkat/GDP= 1.8.
Kolombiya -  I-export: 19,300 I-export/Mundo=0.19%.
(I-export+angkat)/GDP= 12.28%.  

Kolombiya Ekonomiya
Globalisasyon: 59.56
100
Gross domestic produkto: 303700 (PPP)
per capita: 7,100 USD
World 9,300
pananalapi peso (ISO= COL)
Populasyon: 43,593,035
Pagkawala ng trabaho: 10.20%
Km2= 1,138,910.00

Kolombiya  Paggawa ng negosyo sa  
Ekonomiya - kalayaan
= 62,3
Negosyo= 77,4
komersiyo= 72,4
Pamahalaan 65,9
pananalapi= 70,6
pamuhunan= 60
pondohan= 60
Karapatang-ari= 40
Katiwalian= 38
Labor= 66,0
100 Best
Katiwalian= 3,8
10 Transparency

Kolombiya kasunduan: Maki-Amerikano Development Bank (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, Andean komunidad (CAN), Mercosur (Mga kaugnay na), UNASUR, Mga Bansang Nagkakaisa, Komperensya ng mga Bansang Nagkakaisa tungkol sa Komersyo at Pagunlad., Benki ya Dunia.
Amerikang Latino


Kolombiya I-export Kolombiya Kurso Negosyo sa Kolombiya    Bogota 
America Colombia  (Colombian).  Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Pereira, Cali, Buenaventura, Paso, Mitú.  Wika: Spanish Español (es).  pananalapi: D.C. (peso).  ISO = CO  ISO3 = COL. 

Kolombiya 100 Wika
GMT= -5:00.  Tel= 57 (1).  Volt= 110v.  Heograpiya: -73.073,3.901,5
COLOMBIA COLOMBIA Exports
COLOMBIA Exportaciones COLOMBIA
COLOMBIE Exportations COLOMBIE
Colômbia Exportação Colômbia

Kolombiya  Mga importer  Mamimili  Exporters  Internationalization  Direktang dayuhang pamumuhunan FDI  Pandaigdigang Kalakalan  Estadistika  komersiyo  bansa - panganib  Negosyo - hilig pananaliksik  Adwana  Transportasyon  Logistics  pamamahagi  pagtataas  malambot  mainam

Paggawa ng negosyo sa Kolombiya, Kalakalang panlabas, International, I-export , angkat, Internationalization, Pinakamalaking pagkukunan ng FDI, Master Panginoon, Negosyo, Adwana, Globalisasyon , transportation, Pamamahagi, Directory