Suwisa I-export angkat. Berne CHE Suwisa

Paggawa ng negosyo sa Suwisa CH (Europe) Berne: Adwana, Transportasyon, I-export, angkat, Dayuhang Kalakalan

EENI  Europe Pandaigdigang Kalakalan 

Suwisa -  Pandaigdigang Kalakalan I-export angkat
SWITZERLAND Foreign Trade
milyon USD
Suwisa -  angkat: 135,000 angkat/Mundo=1.31%. angkat/GDP= 13.5.
Suwisa -  I-export: 148,600 I-export/Mundo=1.44%.
(I-export+angkat)/GDP= 107.38%.  

Suwisa Ekonomiya
Globalisasyon: 89.87
100
Gross domestic produkto: 264100 (PPP)
per capita: 35,300 USD
World 9,300
pananalapi SwF (ISO= CHF)
Populasyon: 7,523,934
Pagkawala ng trabaho: 3.80%
Km2= 41,290.00

Suwisa  Paggawa ng negosyo sa  
Ekonomiya - kalayaan
= 79,4
Negosyo= 82,9
komersiyo= 85,4
Pamahalaan 65,3
pananalapi= 83,9
pamuhunan= 70
pondohan= 80
Karapatang-ari= 90
Katiwalian= 90
Labor= 79,2
100 Best
Katiwalian= 9,0
10 Transparency

Suwisa kasunduan: Mga Bansang Nagkakaisa, Komperensya ng mga Bansang Nagkakaisa tungkol sa Komersyo at Pagunlad., Benki ya Dunia.


Suwisa I-export Master Kalakalang Panlabas Suwisa    Berne 
Europe Schweiz  (Swiss).  Bern, Lausanne, Neuchatel, Biel, Lucerne, Zurich, Basel, Lugano.  Wika: French Français (fr).  pananalapi: franc (SwF).  ISO = CH  ISO3 = CHE. 

Suwisa 100 Wika
GMT= +1:00.  Tel= 41 (31).  Volt= 110/220v.  Heograpiya: 8.234,46.802,5
SWITZERLAND SWITZERLAND Exports
SUIZA Exportaciones SUIZA
SUISSE Exportations SUISSE
Suíça Exportação Suíça

Suwisa  Mga importer  Mamimili  Exporters  Internationalization  Direktang dayuhang pamumuhunan FDI  Pandaigdigang Kalakalan  Estadistika  komersiyo  bansa - panganib  Negosyo - hilig pananaliksik  Adwana  Transportasyon  Logistics  pamamahagi  pagtataas  malambot  mainam

Paggawa ng negosyo sa Suwisa, Kalakalang panlabas, International, I-export , angkat, Internationalization, Pinakamalaking pagkukunan ng FDI, Master Panginoon, Negosyo, Adwana, Globalisasyon , transportation, Pamamahagi, Directory