Kanada I-export angkat. Ottawa CAN Kanada

Paggawa ng negosyo sa Kanada CA (America) Ottawa: Adwana, Transportasyon, I-export, angkat, Dayuhang Kalakalan

EENI  Amerika Pandaigdigang Kalakalan 

Kanada -  Pandaigdigang Kalakalan I-export angkat
CANADA Foreign Trade
milyon USD
Kanada -  angkat: 317,700 angkat/Mundo=3.09%. angkat/GDP= 31.77.
Kanada -  I-export: 364,800 I-export/Mundo=3.53%.
(I-export+angkat)/GDP= 63.19%.  

Kanada Ekonomiya
Globalisasyon: 86.32
100
Gross domestic produkto: 1080000 (PPP)
per capita: 32,900 USD
World 9,300
pananalapi Can$ (ISO= CAD)
Populasyon: 33,098,932
Pagkawala ng trabaho: 6.80%
Km2= 9,984,670.00

Kanada  Paggawa ng negosyo sa  
Ekonomiya - kalayaan
= 80,5
Negosyo= 96,5
komersiyo= 88,2
Pamahalaan 53,7
pananalapi= 80,8
pamuhunan= 70
pondohan= 80
Karapatang-ari= 90
Katiwalian= 87
Labor= 81,9
100 Best
Katiwalian= 8,7
10 Transparency

Kanada kasunduan: Maki-Amerikano Development Bank (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, North American Free Trade Agreement (NAFTA), Kooperasyong Pang-ekonomiko sa Asya-Pasipiko (KEAP) (AEPC), Mga Bansang Nagkakaisa, Komperensya ng mga Bansang Nagkakaisa tungkol sa Komersyo at Pagunlad., Benki ya Dunia.


Kanada I-export Kanada Kurso Negosyo sa Kanada    Ottawa 
America Canada  (Canadian).  Otawa, Toronto, Quebec, Montreal, Dawson, Vancouver, Victoria, Calgary, Hamilton, Halifax.  Wika: English Français (en fr).  pananalapi: dollar (Can$).  ISO = CA  ISO3 = CAN. 

Kanada 100 Wika
GMT= -5:00.  Tel= 1 (613).  Volt= 110/220v.  Heograpiya: -98.265,61.392,3
CANADA CANADA Exports
CANADÁ Exportaciones CANADÁ
CANADA Exportations CANADA
Canadá Exportação Canadá

Kanada  Mga importer  Mamimili  Exporters  Internationalization  Direktang dayuhang pamumuhunan FDI  Pandaigdigang Kalakalan  Estadistika  komersiyo  bansa - panganib  Negosyo - hilig pananaliksik  Adwana  Transportasyon  Logistics  pamamahagi  pagtataas  malambot  mainam

Paggawa ng negosyo sa Kanada, Kalakalang panlabas, International, I-export , angkat, Internationalization, Pinakamalaking pagkukunan ng FDI, Master Panginoon, Negosyo, Adwana, Globalisasyon , transportation, Pamamahagi, Directory