Bulibya I-export angkat. Sucre La Paz BOL Bulibya

Paggawa ng negosyo sa Bulibya BO (America) Sucre La Paz: Adwana, Transportasyon, I-export, angkat, Dayuhang Kalakalan

EENI  Amerika Pandaigdigang Kalakalan 

Bulibya -  Pandaigdigang Kalakalan I-export angkat
BOLIVIA Foreign Trade
milyon USD
Bulibya -  angkat: 1,845 angkat/Mundo=0.02%. angkat/GDP= 0.1845.
Bulibya -  I-export: 2,371 I-export/Mundo=0.02%.
(I-export+angkat)/GDP= 17.77%.  

Bulibya Ekonomiya
Globalisasyon: 57.74
100
Gross domestic produkto: 23730 (PPP)
per capita: 2,700 USD
World 9,300
pananalapi Bs (ISO= BOB)
Populasyon: 8,989,046
Pagkawala ng trabaho: 8.00%
Km2= 1,098,580.00

Bulibya  Paggawa ng negosyo sa  
Ekonomiya - kalayaan
= 53,6
Negosyo= 58,5
komersiyo= 81,8
Pamahalaan 71,9
pananalapi= 67,9
pamuhunan= 20
pondohan= 60
Karapatang-ari= 20
Katiwalian= 29
Labor= 41,9
100 Best
Katiwalian= 3,0
10 Transparency

Bulibya kasunduan: Maki-Amerikano Development Bank (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, Andean komunidad (CAN), Mercosur (Mga kaugnay na), UNASUR, Mga Bansang Nagkakaisa, Komperensya ng mga Bansang Nagkakaisa tungkol sa Komersyo at Pagunlad., Benki ya Dunia.
Amerikang Latino


Bulibya I-export Bulibya Kurso Negosyo sa Bulibya    Sucre La Paz 
America Bolivia  (Bolivian).  La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Potosí, Tarija, Oruro.  Wika: Spanish Español (es).  pananalapi: boliviano (Bs).  ISO = BO  ISO3 = BOL. 

Bulibya 100 Wika
GMT= -4:00.  Tel= 591 (64.  Volt= 110/220v.  Heograpiya: -64.670,-16.714,5
BOLIVIA BOLIVIA Exports
BOLIVIA Exportaciones BOLIVIA
BOLIVIE Exportations BOLIVIE
Bolívia Exportação Bolívia

Bulibya  Mga importer  Mamimili  Exporters  Internationalization  Direktang dayuhang pamumuhunan FDI  Pandaigdigang Kalakalan  Estadistika  komersiyo  bansa - panganib  Negosyo - hilig pananaliksik  Adwana  Transportasyon  Logistics  pamamahagi  pagtataas  malambot  mainam

Paggawa ng negosyo sa Bulibya, Kalakalang panlabas, International, I-export , angkat, Internationalization, Pinakamalaking pagkukunan ng FDI, Master Panginoon, Negosyo, Adwana, Globalisasyon , transportation, Pamamahagi, Directory